SAH PPC zrzuty ekranów
Ekrany kontaktów

Ekrany konwersacji

Ekran powiadomienia

Przykłady Hi DPI 800x480