SMS at Hand 3 dla Smartphone
SAH logoSMS at Hand jest aplikacją do komunikacji w formie chatu i archiwizacji krótkich wiadomości tekstowych na platformie Windows Mobile 6 Standard (dla urządzeń bez ekranu dotykowego). Składa się z dwóch głównych ekranów. Pierwszy zawiera listę kontaktów uporządkowanych od osób z którymi kontaktujesz się najczęściej w dół. Na samej górze pojawiają się kontakty od których właśnie otrzymałeś nowego SMS. Po wyborze kontaktu pojawia się krótki podsumowanie historii komunikacji: czas ostatniej rozmowy, wiadomości od tego czasu, itp. Z ekranu kontaktów następuję przejście do ekranu konwersacji, gdzie prezentowana jest chronologicznie cała historia komunikacji zawierająca SMS i wykonane rozmowy z wybraną osobą. Wiadomości prezentowane są w całości bez konieczności wchodzenia lub rozwijania. Na tym samym ekranem w wygodny sposób możemy wprowadzić tekst nowej wiadomości. Program dopasowuje rozmiar okienka do objętości tekstu. "SMS at Hand" umożliwia także archiwizacje wiadomości tekstowych w postaci HTML lub tekstowej.
Komunikacja oparta na tzw. SMS przeplatanych - konwersacjach
Rozmowy i połączenia są przedstawione chronologicznie w postaci rozmowy jeden do jednego
Status historii komunikacji
Komunikacja SMS i głosowa jest na bieżąco analizowana i prezentowana w postaci, krótkiego statusu
Archiwizacja do HTML lub plików tekstowych
Emotikony
Emotikony i teksty użytkownika
Popularne symbole znane z chatów prezentowane są jako graficzne emotikony. Użytkownik ma możliwość zdefiniowana często używanych tekstów (podpisów) i emotikonów. Następnie są one łatwo dostępne z menu.
Aktywne linki
Użytkownik może zapamiętać numery w Kontaktach, przejść do strony wwww, wysłać e-mail, zadzwonić w zależności od typu wybranego hiperłącza w tekście SMS.
Wyszukiwanie
Możesz wyszukać zadany ciąg znaków w tekstach wiadomości
Sortowanie i filtrowanie
Możesz posortować kontakty od najczęściej używanych, ostatnio używanych lub w kolejności alfabetycznej. Możesz wyszukiwać lub filtrować je po zadanej znaku. Możesz filtrować wiadomości na wiele sposobów: tylko wysłane, tylko odebrane, wszystkie, z rozmowami lub bez. Wszystko za pomocą ikon.
Edytor o zmiennej wielkości
Edytor daje możliwość wygodnego wprowadzania długich wiadomości dopasowując swój rozmiar i jednocześnie obserwacji historii.
Użycie systemowej bazy wiadomości
Wszystkie operacje dotyczące wiadomości wykonywane programie są natychmiast odzwierciedlane w systemowej bazie wiadomości i na odwrót. Nie ma potrzeby wyboru źródła wiadomości, lub systemu którego używamy w danym momencie. Wiadomości są zawsze bezpieczne w jednym miejscu.
Szybkie przełączanie pomiędzy konwersacjami
Rozbudowane opcje
Kolory tła i elementów dopasowują się do aktualnych kolorów systemu. Możesz dopasować m. in. rozmiar czcionek, kolory ikon i innych elementów. Aplikacja obsługuje zarówno orientację poziomą, pionową i dopasowuję się do rozdzielczości urządzenia. Na wybranych telefonach obsługuje autorotacje.
Nawigacja do żądanego dnia
Podręczny kalendarz umożliwia przejście do wiadomości z danego dnia. Kalendarz pokazuję miesiące z jasno zaznaczonymi dniami, w których prowadzona była konwersacja.
Powiadomienie na ekranie domowym
Nowy SMS sygnalizowany jest poprzez wyskakujące okienko, z którego możliwe jest przejście bezpośrednio do programu lub poprzez prawy przycisk menu.
Obsługa długich wiadomości
Widok długich wiadomości może być zwinięty do 2-liniowej reprezentacji, tak żeby umożliwić łatwiejsze przeglądanie.
1a
2a
3
4
5
6
7
8
9
Ekrany kontaktów - różne schematy kolorów WM 6.5.  Różne sposoby sortowania: wg. liczby SMS, wg. nazwy, wg czasu.  Wyszukiwanie kontaktów poprzez kojarzenie nazw.  Więcej zrzutów ekranów...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ekrany konwersacji - różne schematy kolorów WM 6.1. Ikony ekranowe, które chowają się po krótkiej chwili nieużytkowania. Więcej zrzutów ekranów...

Wymagania: Windows Mobile™ 6.x Standard, Microsoft® .NET CF 3.5, rozdzielczość min: 240 x 320, orientacja pionowa lub pozioma, pamięć: 2.4MB na instalacje


Sprawdź również  kwestię kompatybilności przed rozpoczęciem użytkowania.